20.10.2017 | Slovakia

Kapsch s.r.o. mení obchodné meno na S&T Services s. r. o.

Oznam o zmene obchodného mena a adresy sídla spoločnosti Kapsch s.r.o.

V súvislosti s nedávnou akvizíciou dcérskej spoločnosti Kapsch Group na Slovensku a jej začlenením do skupiny S&T, spoločnosť Kapsch s.r.o. mení svoj obchodný názov a sídlo.

Dňom zápisu do Obchodného registra, t.j. s účinnosťou od 18.10.2017, sa mení obchodné meno spoločnosti Kapsch s.r.o. na:

S&T Services s. r. o.

Zmenou obchodného mena nedochádza k zmene v obsahu záväzkov spoločnosti Kapsch s.r.o. ani v subjekte samotnom, t.j. ide o tú istú spoločnosť vystupujúcu pod novým obchodným menom.

Dňom zápisu do Obchodného registra, t.j. s účinnosťou od 18.10.2017, bolo zmenené aj sídlo spoločnosti z adresy Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov na adresu:

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

Identifikačné číslo spoločnosti, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH (IČO, DIČ, IČ DPH) ostávajú bez zmeny.

Celé znenie oznamu O zmene