O spoločnosti S&T Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Sústreďuje sa primárne na oblasti, kde má silné kompetencie, dlhoročné skúsenosti a vybudovaný tím špecialistov. Ide najmä o oblasti IT a podnikového poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP a nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence. V rámci portfólia infraštruktúrnych a integračných riešení spoločnosť poskytuje všetky druhy služieb vzťahujúcich sa k IT komponentom, od dodávok komponentov až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, storage a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku virtuálnych dátových centier a cloudových služieb.

Okrem segmentu IT, S&T Slovakia ponúka dlhodobo aj služby v oblasti predaja a servisu medicínskej techniky. Spoločnosť je autorizovaným distribútorom portfólia výrobkov PHILIPS Healthcare na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 čistý obrat v hodnote 17,88 mil. EUR. Zamestnáva takmer 100 odborníkov a má zastúpenie v štyroch slovenských mestách: Bratislava, Žilina, Košice a Banská Bystrica. S&T Slovakia vznikla v roku 1993.S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG so sídlom v Linzi, ktorá má zastúpenie v 25 krajinách a patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy.

Naša ponuka riešení a služieb je zameraná na potreby zákazníkov predovšetkým z oblasti priemyselnej výroby, finančných služieb, sieťových a telekomunikačných odvetví, obchodu a verejnej správy. Medzi našich dlhodobých kľúčových zákazníkov napríklad patria spoločnosti Embraco, Grafobal, Heineken, Holcim, Slovalco, Volkswagen Slovakia, Allianz, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, UniCredit Leasing, ZUNO Bank, Orange, Stredoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Ministerstvo školstva SR, Rozhlas a televízia Slovenska a mnohé ďalšie.

Ako člen nadnárodnej skupiny, S&T Slovakia výrazne profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Pracovníci S&T Slovakia sa podieľajú na riešení mnohých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S&T Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.

S&T Slovakia patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších IT dodávateľov pre podnikové informačné systémy. Svojim zákazníkom poskytuje progresívne komplexné riešenia na báze riešení a produktov od popredných svetových dodávateľov ako SAP, HP, IBM, EMC, Microsoft, CISCO a ďalších.

Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzuje využívanie systémov pre manažment kvality a získané certifikáty podľa medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 10006:2003 a EN ISO 14001:2015. S&T Slovakia je držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“. Viac o Manažmente a politike kvality S&T Slovakia